مجله پوپک و سنجاقک
64 بازدید
محل ارائه: دفتر مجله پوپک و سنجاقک
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
مجله پوپک و سنجاقک به لحاظ گروه سنی مطالعه کننده به صورت سنتی و برای جلو گیری از یکنواختی با تصاویر متحرک تزیین شده است.