کوله باری از ناتوانی
64 بازدید
تاریخ ارائه : 1/2/2013 11:45:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

کوله باری از ناتوانی را بر دوش دارم و لباسی از جنس شب  بر تن. آیا انتظار شنیدن صدای پای اذان را از دلْ‌شکسته‌ای مثل من می‌توان داشت؟ اسیری، در به دری، ناامیدی، دل آشوبی را می‌توان در پژواک ناله‌های من و دل اسیر من شنید و دید. خداوندا، آمده‌ام با دعای امام سجاد علیه السلام با تو صحبت کنم. شاید دلم را اسیر تو کنم تا دست مرحمتی بر دل خسته و دلِ شکستة من بکشی و مرا باز با دریای رحمتت آشنا سازی.

«خداوندا، لباس‌های خطا و هواپرستی، مرا از درگاه قرب تو دور کرد. قلبم زندگی و حیات را از دست داد. کاش تو با لباس توبه‌ای که به تنم می‌پوشاندی، می‌توانستم از آرزوهای خطای خود چشم بپوشم.

 

خداوندا، مرا از دوری خودت رهایی ده و مرا بیش از این، دل‌ْشکسته مپسند. اشک‌های گرم ردپایی از محبت بر گونه‌ام انداخته است. آیا او را طرد می‌کنی؟ کجا بروم؟ اگر خار باشم، باز در سایة گل‌های بوستان توأم. فقط تو را می‌شناسم. به که رو آورم؟ مهربان‌تر از تو کسی نیست. خجلم، رسوایم، اما با درگاه تو آشنایم.

الهی، سایه‌سار رحمتت بر کسی پوشیده نیست. بخشندگی تو را همه می‌دانند.

 

تو همیشه صدایم زده‌ای و نخواسته‌ای من در دام گناهان گرفتار باشم؛ اما من از تو دوری جستم. خواستی من پرده‌ای بر چشمانم بیندازم تا آلوده نشوم، اما من باز از تو دوری کردم. دعوتم کردی، معنای محبت را به من چشاندی، آشنایم کردی، معنای لذت با خودت بودن را به من آموختی؛ دیگر دلیلی نمانده بود تا به سوی تو حرکت نکنم.

 

خداوندا، تو لذت استغفار را به من چشاندی، استغفاری که معنای شوق و رغبت را به همراه داشته باشد، معنای خوف و ترس از عقاب تو را به دلم بریزد، بندگی تو را به دنبال آورد، استغفاری که همراه طاعت باشد و به اقرار تو بینجامد، اخلاص در آن بدرخشد، بوی توکل دهد و سرانجام استغفاری که مسکنت و فرار به سوی خودت را برایم آورد.

 

خداوندا، با آشنایی به درگاه تو قدم می‌گذارم. اگر طلب بخشش از خودت را توبه می‌شماری، من از استغفار کنندگانم.

حالا که همراه تو شدم، از خودم گله‌مندم.

 

خداوندا، آن روزهایی که شعله‌های غضب از دلم زبانه می‌کشید و من حریصانه گدازه‌های وجودم را مشتعل‌تر می‌کردم،‌گذشت. بارالها، دیگر روا مدار که به آن روزهای تیره و تار برگردم.

 

خداوندا، خجلم از اینکه قلبم مهارش را به دست غیر داد. خطاها در کنارم صف کشیدند و مرا به سمت خود کشاندند. آرزوهای شیطانی مرا به غفلت و دوری از تو رهبری کردند.

 

خداوندا، شرمنده‌ام که دشمنی را با تو آغاز کردم. خواهش‌های نفسانی مرا از تو بازداشت و با رنگ‌های خود سری از تو دورم نمود. قلبم را با حیله و نیرنگ پر کرد.

 

خداوندا، به سوی تو پناه می‌آورم. مرا در دایره احسانت قرار ده، رسوایم مساز، عیب‌هایم را بپوشان! و مرا از تیرهای فتنه در امان نگاه دار، ای خدای مهربان!»11. با الهام از فرازهایی از مناجات خمس عشر امام سجاد علیه السلام.