سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلات کودک و نوجوان سراسر کشور و مرکز پژوهشهای صدا و سیما 
نویسنده  
 
ادامه دارد 
ادبیات داستانی 
تدریس 
حوزه علمیه یزد از تاریخ  
مدرس 
 
 
ادبیات عرب-اصول فقه-منطق- 
همکاری 
دفتر تبلیغات 
مدیر داخلی مجله پوپک سلام بچه ها 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دفتر تبلیغات 
عکاس 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کانون امام خمینی قم 
اجرائئ 
1372/01/01 
1373/01/01 
اجرای نمایشنامه 
همکاری 
مدینه العلم 
اجرائئ 
1374/01/01 
1374/12/29 
اجرای نمایشنامه 
همکاری 
مجلات کودک و نوجوان سراسر کشور 
نویسنده  
 
ادامه دارد 
نویسندگی